Boek donatie programma – Fair Tea Foundation

Boek donatie programma – Fair Tea Foundation

Wij sluiten het jaar goed af met een mooie bijdrage aan onze Fair Tea Foundation in Sri Lanka, een non-profit organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de levensomstandigheden van plattelandsfamilies in het theeteeltgebied in het Ratnapura-district van Sri Lanka.
We hebben hiervoor een financiële bijdrage geleverd voor de donatie van boeken en schoolmaterialen aan studenten. Het boekendonatieprogramma is gericht op het verstrekken van verrijkend lees- en schrijfmateriaal aan leerlingen op scholen. Het doel is om een cultuur van geletterdheid en leren onder jonge kinderen te bevorderen, waarbij de toegang tot diverse boeken een cruciale rol speelt in hun onderwijsontwikkeling.

Scholing in Sri Lanka

Sri Lanka heeft een goed georganiseerd onderwijssysteem en daardoor een van de laagste percentages analfabeten van Azië. Deze hoge cijfers zijn het gevolg van het nationale beleid van gratis en verplicht onderwijs in Sri Lanka. In Sri Lanka biedt de staat gratis onderwijs op basis-, middelbaar en universitair niveau dat verplicht is voor kinderen tussen 5 en 16 jaar. De regering gebruikt daarnaast het onderwijssysteem ook als effectief platform om de toegang tot voeding te verzekeren. Zij voorzien in een middagmaaltijd voor de kinderen in bepaalde gebieden. De kinderen op de scholen krijgen daarnaast gratis schoolboeken en schooluniformen.
Hoewel het gratis en universele onderwijsbeleid van Sri Lanka heeft bijgedragen aan de sociale mobiliteit en het terugdringen van de armoede onder lage-inkomensgroepen, blijft er nog steeds een uitdaging bestaan bij het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van het geboden onderwijs.

Om hierbij te ondersteunen is het boekendonatieprogramma opgezet. Dit project heeft de volgende doelstellingen:

1. Aankoop van boeken: Via de financiële steun van Tin zijn een breed scala aan voor de leeftijd geschikte boeken aangeschaft, verspreid over verschillende genres en onderwerpen.

2. Distributieplan: Boeken worden rechtstreeks gedistribueerd onder leerlingen op bepaalde scholen via gestructureerde programma's en evenementen, waardoor een eerlijke toegang tot deze bronnen wordt gegarandeerd.

3. Bevordering van de leescultuur: Naast boekendonaties worden er leesclubs en interactieve activiteiten georganiseerd om de liefde voor lezen onder studenten aan te moedigen.

Met onze bijdrage kunnen we in totaal 1264 studenten, verdeeld over 11 scholen, van klas 1 t/m 13 helpen aan extra schoolmaterialen. De impact van dit initiatief gaat verder dan het verstrekken van fysieke boeken; het verbetert de onderwijsresultaten en geeft studenten kennis en verbeeldingskracht.
Wij zijn dankbaar dat we deze grote groep studenten het begin van 2024 goed kunnen laten beginnen met een nieuwe tas met boeken. Samen maken we een blijvende impact op de levens van studenten door de kracht van literatuur en onderwijs!

We bedanken onze collega’s van de Fair Tea Foundation in Sri Lanka voor de lokale organisatie en uitrol van dit mooie project.

*Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over de verdere uitvoering van dit project, waarin de boeken en schoolmaterialen worden uitgedeeld aan de studenten. Meer informatie over de Fair Tea Foundation vindt je op https://fairteafoundation.com