Disclaimer.

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.tin-tea.com) van Tin. Tea Import Network. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker

Tin spant zich in te waarborgen dat de te verkregen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan Tin niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Tin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De tin-tea website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Tin liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Tin. Tin is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Wil je advies op maat?

Neem contact op voor meer informatie